Attic Awards - Søndag 11/6 kl. 1800

Attic presenterer årets ungdoms- og voksenforestilling; ATTIC AWARDS. I denne forestillingen har vi tatt for oss film som tema for alle koreografiene du ser på scenen, og satt sammen en fullspekket filmgalla for dere! Velkommen til en helaftens opplevelse inn i filmens dramatiske verden!

 

Velg antall deltakere med +/- knappene

Våre betingelser

Velkommen til Attic Scene på Sundland. Husk å være ute i god tid, slik at forestillingene kan begynne presis. Tusen takk!

Generelle vilkår

Billettinformasjon

Adgangsbevis/ billetter – leveres ut mot betaling. Alle typer billetter må bestilles eller registreres på forhånd, og gjelder kun for valgt dato.

Pris

Enkeltbillett voksen koster 295 kr.

Enkeltbillett barn koster 195 kr.

Barns alder er: Under 15 år.

 

Betaling

Betalingen blir administrert av det norske programvareselskapet DINTERO, som tilbyr sikre, elektroniske betalingsløsninger som Visa/MasterCard og Vipps. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Nettbetalingsløsningen til ATTIC driftes av Icapire.no. Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.

Personopplysninger

Attic håndterer persondata i henhold til Lov om behandling av personopplysninger og Personvernforordningen. Personopplysninger som navn og telefonnummer brukes kun til å registrere billettkjøp og for å kunne varsle dersom det mot formodning skulle oppstå en situasjon, som må varsles billettkjøper. Data som kan knyttes til deg som person vil ikke under noen omstendigheter bli registrert hos, eller gjort tilgjengelig for andre virksomheter enn tilbyder av nettbetalingsløsningen.

Angrerett

Du har rett til å benytte din angrerett ved å gi melding til Attic innen to (2) uker etter inngåelse av avtalen, jf. angrerettloven § 20. Du kan meddele oss via epost om angrerett ønskes benyttet.  Angreretten gjelder kun dersom påmeldingen er utført via våre bookingsider. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Kunden må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Forbehold

Av hensyn til smittevern, kan endringer oppstå dersom myndighetenes retningslinjer tilsier at det ikke lenger er trygt og forsvarlig å slippe inn så mange personer samtidig som antall seter viser.

Vi ber personer som har kjøpt billett, og som blir smittet av Covid19, om å holde seg hjemme. Send en epost til attic@drammen.kommune.no for å avtale ombooking av billett.

Vi reserverer retten til å nekte adgang til personer som ikke respekterer smittevernstiltakene som eventuelt innføres. Tiltakene skal bidra til å gjøre det trygt å besøke Attic i kjølvannet av koronaepidemien.

Force Majeure

Attic er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer tilbudet til den besøkende, når forholdet ligger utenfor Attic’s kontroll, eller hvis Attic ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Tvister

En eventuell tvist mellom kunden og Attic søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Betal med Vipps eller ditt kort