Adresseendring.

For at klubben skal kunne kommunisere med deg er den avhengig av å ha kurante opplysninger. Skriv inn dine nye personopplysninger og send inn skjemaet.

Kryss av for at du har lest medlemsvilkårene.

Ingen spesielle betingelser gjelder. - Skjema benyttes kun for oppdatering av navn og adressedetaljer.