Dinosauria – Fakta og myter #1 - 18.10.2020 kl.10:00 - 12:00

Generelle vilkår

Billettinformasjon
Adgangsbevis/ billetter – leveres ut mot betaling. Alle typer billetter må bestilles eller registreres på forhånd, og gjelder kun for valgt dato og tidspulje.

Pris
Enkeltbillett til Dinosauria – Fakta og myter koster 125 kr (inkl. mva)

Trenger du å booke om billettene dine? Send en epost til inspiriaevent@inspiria.no, så hjelper vi deg!

Forbehold
Av hensyn til smittevern, samt gi alle våre besøkende mulighet til å oppleve Dinosauria – Fakta og myter uten å stå for tett, er antall billetter til hver pulje begrenset oppad til 200 personer. Endringer kan komme senere dersom myndighetenes retningslinjer tilser at det er trygt og forsvarlig å slippe inn flere personer samtidig.

Vi ber personer som har kjøpt billett, men blir syke, om å holde seg hjemme. Send en epost til inspiriaevent@inspiria.no i forkant for å avtale ombooking av billett.

Vi reserverer retten til å nekte adgang til personer som ikke respekterer smittevernstiltakene som vi har innført. Tiltakene skal bidra til å gjøre det trygt å besøke vitensenteret i kjølvannet av koronaepidemien.

Betaling
Betalingen blir administrert av det norske programvareselskapet DINTERO, som tilbyr sikre, elektroniske betalingsløsninger som Visa/MasterCard og Vipps. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Nettbetalingsløsningen til INSPIRIA science center driftes av Icapire.no. Kjøpsavtalen er underlag norsk lov.

Personopplysninger
INSPIRIA science center håndterer persondata i henhold til Lov om behandling av personopplysninger og Personvernforordningen. Personopplysninger som navn og telefonnummer brukes kun til å registrere billettkjøp og å kunne varsle dersom det mot formodning skulle oppstå en smittesituasjon, slik myndighetene anbefaler som en midlertidig løsning. Data som kan knyttes til deg som person vil ikke under noen omstendigheter bli registrert hos- eller gjort tilgjengelig for andre virksomheter enn tilbyder av nettbetalingsløsningen.

Angrerett
Du har rett til å benytte din angrerett ved å gi melding til INSPIRIA science center innen to (2) uker etter inngåelse av avtalen, jf. angrerettloven § 20. Du kan meddele oss via epost om angrerett ønskes benyttet.  Angreretten gjelder kun dersom påmeldingen er utført via våre bookingsider. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Force Majeure
INSPIRIA sience center er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer tilbudet til den besøkende, når forholdet ligger utenfor INSPIRIA science centers kontroll, eller hvis INSPIRIA science center ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Tvister
En eventuell tvist mellom kunden og INSPIRIA science center søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

 

Alle felt må fylles ut. Kontaktinformasjon er påkrevd grunnet krav om smittesporing. Vi bruker opplysningene kun til dette formålet, og sletter alle data i tråd med myndighetenes føringer.

*) Årskort, gavekort og ledsagerbevis må vises ved inngangen. Årskort kan kjøpes i forkant av besøket (MERK: Enkeltbilletten trekkes fra prisen ved kjøp av årskort samme dag)
**) Gjelder kun utvalgte bedrifter med særskilt avtale. Ansattbevis må fremvises ved inngangen.