FIRST LEGO LEAGUE- billett til hotellet og INSPIRIA
13.11.2022 kl. 11:00 - 19:30

Alle felt må fylles ut. 

Felt markert med * må fylles inn.

Generelle vilkår

Billettinformasjon
Adgangsbevis/ billetter – leveres ut mot betaling. Alle typer billetter må bestilles eller registreres på forhånd, og gjelder kun for valgt dato.

Pris
Enkeltbillett til FLL koster 75 kr (inkl. mva)

 

Betaling
Betalingen blir administrert av det norske programvareselskapet DINTERO, som tilbyr sikre, elektroniske betalingsløsninger som Visa/MasterCard og Vipps. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Nettbetalingsløsningen til INSPIRIA science center driftes av Icapire.no. Kjøpsavtalen er underlag norsk lov.

Personopplysninger
INSPIRIA science center håndterer persondata i henhold til Lov om behandling av personopplysninger og Personvernforordningen.  Data som kan knyttes til deg som person vil ikke under noen omstendigheter bli registrert hos- eller gjort tilgjengelig for andre virksomheter enn tilbyder av nettbetalingsløsningen.

Angrerett
Du har rett til å benytte din angrerett ved å gi melding til INSPIRIA science center innen to (2) uker etter inngåelse av avtalen, jf. angrerettloven § 20. Du kan meddele oss via epost om angrerett ønskes benyttet.  Angreretten gjelder kun dersom påmeldingen er utført via våre bookingsider. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Force Majeure
INSPIRIA sience center er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer tilbudet til den besøkende, når forholdet ligger utenfor INSPIRIA science centers kontroll, eller hvis INSPIRIA science center ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Tvister
En eventuell tvist mellom kunden og INSPIRIA science center søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

 

Inngansbillett til FLL åpningssermoni, robotkonkurranser og premieutdeling på Quality hotell Sarpsborg og inngang til INSPIRIA science senter.  Merk! Billetten må hentes på INSPIRIA ved ankomst.