Trill rundt- Moss - 29.07.2021 kl.10:30:00 - 15:00:00


Av hensyn til smittevernreglementet trenger vi navn på alle deltakere.

Generelle vilkår

Billettinformasjon

Adgangsbevis/ billetter – leveres ut mot betaling. Alle typer billetter må bestilles eller registreres på forhånd, og gjelder kun for valgt dato og tidspulje.

Trenger du å booke om billettene dine? Send en epost til tur@inspiria.no, så hjelper vi deg!

Forbehold

Av hensyn til smittevern er antall billetter til hver pulje begrenset oppad til 15 personer.

Vi ber personer som har kjøpt billett, men blir syke, om å holde seg hjemme. Send en epost til tur@inspiria.no i forkant for å avtale ombooking av billett.

Vi reserverer retten til å nekte adgang til personer som ikke respekterer smittevernstiltakene som vi har innført. Tiltakene skal bidra til å gjøre det trygt å besøke vitensenteret og være med på aktiviteter i kjølvannet av koronaepidemien.

Betaling

Betalingen blir administrert av det norske programvareselskapet DINTERO, som tilbyr sikre, elektroniske betalingsløsninger som Visa/MasterCard og Vipps. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Nettbetalingsløsningen til INSPIRIA science center driftes av Icapire.no. Kjøpsavtalen er underlag norsk lov.

Personopplysninger

INSPIRIA science center håndterer persondata i henhold til Lov om behandling av personopplysninger og Personvernforordningen. Personopplysninger som navn og telefonnummer brukes kun til å registrere billettkjøp og å kunne varsle dersom det mot formodning skulle oppstå en smittesituasjon, slik myndighetene anbefaler som en midlertidig løsning. Data som kan knyttes til deg som person vil ikke under noen omstendigheter bli registrert hos- eller gjort tilgjengelig for andre virksomheter enn tilbyder av nettbetalingsløsningen.

Angrerett

Du har rett til å benytte din angrerett ved å gi melding til INSPIRIA science center innen to (2) uker etter inngåelse av avtalen, jf. angrerettloven § 20. Du kan meddele oss via epost om angrerett ønskes benyttet.  Angreretten gjelder kun dersom påmeldingen er utført via våre bookingsider. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Force Majeure

INSPIRIA sience center er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer tilbudet til den besøkende, når forholdet ligger utenfor INSPIRIA science centers kontroll, eller hvis INSPIRIA science center ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Tvister

En eventuell tvist mellom kunden og INSPIRIA science center søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Avbestilling

Turen kan avbestilles med full refusjon inntil 48 timer før oppmøtetidspunkt.

Turen gjennomføres ikke ved mindre enn 5 påmeldte pr.tur. Påmeldte får da beskjed om dette senest 48 timer før oppmøtetidspunktet.